नेपाल साइक्लिङ्ग संघले युसिआइ को सहयोगमा युसिआइ एम टि बी लेभल १ कोचिङ कोर्ष अनलाईनको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । साइक्लिङ्ग खेल को प्रशिक्षक तालिम मा सहभागी हुन इच्छुक तथा साइक्लिङ्ग खेल मा अनुभव भएका व्यक्तिहरु ले कृपया आफ्नो जिल्ला संघ मार्फत सिफारिस सहित आफ्नो इमेल मार्फत आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ । अनलाईन कोर्षको मिति र समय पछि तोकिने छ । अनलाईन कोर्ष मा सफल हुने प्रशिक्षकहरु लाई बेलायतको अनुभबी विशेषज्ञद्वारा प्रदान गरिने लेवल २ को कोचिङ्ग कोर्षमा सामेल गराइने सूचना जानकारी गरिएको छ।
आवेदन दिने अन्तिम मिति २०७९ साल चैत्र ३० गते सम्म ।
सम्पर्कको लागि संघको इमेल ठेगानाः ncancanepal@gmail.com
अनलाईन फाराम यस लिङमा उपलब्ध गराईएको छ ।