Final Results
2nd Pragya Smriti MTB XCM
Bharatpur, Chitwan
18 Chaitra 2079 | 1 April 2023
MEN ELITE
BIB NO. NAME District TIME POSITION
101 Suraj Rana magar APF 01:54:38 (CF) 1st
107 Suresh Bhujel Nepal Army 01:54:38 (CF) 2nd
106 Caleb Hubbard USA 01:54:38 (CF) 3rd
104 Achyut Krishna Khanel Kavrepalanchok 01:54:39 4th
103 Kumar Tamang Nuwakot 01:54:40 5th
FEMALE ELITE
BIB NO. NAME District TIME POSITION
201 Laxmi Magar Kathmandu 01:57:17 1st
202 Humi Budha Magar Pyuthan 02:11:47 2nd
203 Indra Kumari Tamang Sunsari 02:28:44 3rd
204 Rupa Tharu Banke 02:46:34 4th
205 Merina Rana Magar Chitwan 02:55:40 5th
MEN Masters
BIB NO. NAME District TIME POSITION
301 Harka Lama Kathmandu 01:57:00 1st
302 Bikash Maharjan Kathmandu 01:57:05 2nd
303 Dev Bahadur Bohara Banke 02:07:14 3rd
JUNIOR MEN
BIB NO. NAME District TIME POSITION
403 Kiran Limbu Sunsari 01:55:39 1st
402 Asvin Khatri Chitwan 02:12:03 2nd
401 Sachin Sharma Chitwan 02:24:25 3rd
JUNIOR WOMEN
BIB NO. NAME District TIME POSITION
501 Bidisha Chaudhary Sunsari 02:25:28 1st
502 Saya Thapa Banke 02:51:19 2nd
503 Neeti Gurung Chitwan 03:42:41 3rd
Chitwan Special Men
BIB NO. NAME District TIME POSITION
121 Pramit Thapa Chitwan 02:12:18 1st
110 Ronish Karmacharya Chitwan 02:19:32 2nd
111 Sandip Shrestha Chitwan 02:21:28 3rd
Chitwan Special Women
BIB NO. NAME District TIME POSITION
205 Merina Rana Magar Chitwan 02:55:27 1st
208 Juna Shrestha Chitwan 02:55:31 2nd
503 Neeti Gurung Chitwan 03:42:41 3rd